Vicariaat Onderwijs Bisdom Hasselt 

 

Deze website zal ophouden te bestaan.
U kan ons terugvinden op: 

https://www.kerknet.be/organisatie/vicariaat-onderwijs-bisdom-hasselt

 

en

 

https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/vicariale-diensten-regio-limburg