Visie en opdrachten DPB BuO

 

De pedagogische begeleiding van het katholiek onderwijs wil instaan voor de externe professionele ondersteuning van de scholen in hun zorg voor de kwaliteit van hun onderwijsactiviteiten bij de uitvoering van hun opvoedingsproject.

 

De decretale opdrachten worden door PBDKO vertaald in acht doelen.

 

1.PBDKO ondersteunt de instellingen bij de realisatie van hun christelijk opvoedingsproject.
 
2.PBDKO ondersteunt de instellingen bij de realisatie van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie.
 
3.PBDKO verhoogt het responsief vermogen van de instellingen om kwaliteitskeuzes binnen hun werking t.o.v. de lerenden en alle onderwijsparticipanten te duiden vanuit het schooleigen christelijk opvoedingsproject.
 
4.PBDKO versterkt de innovatiecapaciteit van instellingen.
 
5.PBDKO ontwikkelt - vanuit haar visie op het samen sporen van begeleiding en nascholing - een coherent ondersteuningsaanbod in samenspraak met de instellingen.
 
6.PBDKO ontwikkelt, verfijnt en concretiseert haar visie op onderwijs en opvoeding en communiceert hierover met de instellingen.
 
7.PBDKO ontwikkelt zich als professioneel lerende organisatie.
 
8.PBDKO werkt mee aan extern overleg, aan externe ondersteuningsinitiatieven en aan onderzoek in het belang van de instellingen die ze ondersteunt en in functie van beleidsvoorbereiding. 

 

De begeleidingsactiviteiten in de scholen voor BuO gebeuren in nauwe samenwerking met de schooldirectie als spilfiguur en het schoolbestuur als uiteindelijke verantwoordelijke.