Begeleidingsactiviteiten

De opdrachten voor de pedagogische begeleidingsdienst zijn omschreven in het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs.

 Concretisering voor DPB BuO 

1. De onderwijsinstellingen ondersteunen bij de realisatie van hun eigen pedagogisch project.

Het eigen opvoedingsproject

 Schoolwerkplanning:   Schoolwerkplanning

                                  Groepswerkplanning

                                  Individuele handelingsplanning

                                  Nascholingsplan 

                                  GOK-plannen

                                  ASS-beleid

 Nieuwe programmaties:     Schoolgebonden op vraag

Directievergaderingen  

 

2. De onderwijsinstellingen ondersteunen in het bevorderen van hun onderwijskwaliteit en bij hun ontwikkeling tot professionele lerende organisatie.

   2.a Netwerkvorming bevorderen en ondersteunen

   2.b Leidinggevenden ondersteunen of vormen

                  Begeleiding op vraag

                  Directievergaderingen

                  Coördinatie doelgroepgebonden nascholingen

   2.c De beroepsbekwaamheid van de personeelsleden ondersteunen binnen een instelling en

        instellingsoverstijgend met bijzondere opdracht voor beginnende personeelsleden en

        personeelsleden met specifieke opdracht.

                  Begeleiding op vraag: individueel, groep, team, binnen school, schooloverstijgend.

                  Zie ook begeleidingsinitiatieven BuBaO en BuSO

   2.d Het beleidsvoerend vermogen van instelling versterken.

                  Directievergaderingen

                  Begeleidingstrajecten

   2.e De kwaliteitszorg van instellingen ondersteunen

                  Analyse en diagnose op schoolniveau (o.a. quickscan) en

   aspecten van de schoolwerking

 

3. Op verzoek van het bestuur van de instelling de instelling ondersteunen en begeleiden bij de uitwerking van de aangegeven actiepunten na een doorlichting.

 

4. Onderwijsinnovaties aanreiken, stimuleren en ondersteunen.

Directievergaderingen

Bijeenkomsten personeelsgroepen

 

5. Aanbodgerichte nascholingsactiviteiten aanreiken en aansturen met inbegrip van de nascholing van directies.

 

6. Met verscheidene onderwijsactoren op verschillende niveaus overleggen over onderwijskwaliteit.

 

7. Participeren aan de aansturing of opvolging van ondersteuningsinitiatieven georganiseerd of gesubsidieerd door de Vlaamse Regering die als doelstelling het ondersteunen van instellingen, leerkrachten of begeleiders hebben.