Prioriteiten DPB BuO

Prioriteiten voor de begeleiding BuO dit schooljaar zijn: 

 

- de toekomst van het Buitengewoon Onderwijs in samenwerking met het Gewoon Onderwijs;

- identiteitsontwikkeling binnen/op weg naar de katholieke dialoogschool;

-zorgbreed en kansenrijk onderwijs

-de kwaliteitsontwikkeling van instellingen ondersteunen

-ZILL voor het BuO