Comité Besturen Bisdom Hasselt (COBES Hasselt)

Algemeen

Het comité Besturen Bisdom Hasselt is een regionaal overleg- en inspraakorgaan voor besturen binnen de werking van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor besturen.
Een aantal leden van het comité besturen worden afgevaardigd naar de Algemene Vergadering en Raad van Bestuur van Katholiek onderwijs Vlaanderen alsook naar de verschillende Vlaanderenbrede overlegorganen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt een doeltreffende werking op het regionale en centrale niveau.

Het Comité Besturen Bisdom Hasselt vormt een tussenschakel voor de doorstroming van informatie, enerzijds naar de lokale schoolbesturen en anderzijds vanuit de lokale schoolbesturen naar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het heeft ook als taak bij te dragen tot de vorming en de begeleiding van de leden van de besturen.

Francis Loyens, Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs is voorzitter van het comité. Pierre Colla, coördinator van de schoolbesturen en Ankerfiguur voor Katholiek Onderwijs Vlaanderen is als moderator aangesteld.

Contact

 Contactgegevens moderator Comité Besturen Bisdom Hasselt:


Pierre Colla

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 07 F. 011 26 44 09    e-mail: klik hier
 

 Contactgegevens secretaris Comité Besturen Bisdom Hasselt:


Jos Smets

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

T. 011 28 84 55   e-mail: klik hier

Samenstelling en afvaardiging


 

Naam

Naam bestuur

Niveau

Afvaardiging

Francis

Loyens

Bisschoppelijk gedelegeerde voor onderwijs

 

AV + RvB

Pierre

Colla

Coördinator schoolbesturen
Ankerfiguur Katholiek Onderwijs Vlaanderen

 

Adviesr. BaO

Jos

Smets

Secretaris

 

 

Josian

Caproens

VZW Sint-Gerardusscholen Diepenbeek

BuO

AV + RvB

Greet

Decin

UCLL

HO

 

Lode

De Geyter 

VZW Katholiek Buitengewoon Onderwijs Maasland

BuO

Adviesraad BuO

Jef

De Lombaerde

VZW Scholengroep O.-L.-Vrouw

SO

AV + RvB

Erik

De Winter

VZW viio Tongeren-Borgloon

SO

 

Franky

Hungenaert

VZW Kruisheren-Ursulinen Maaseik

BaO

Adviesraad BaO

Jean-Paul

Lucas

VZW Inspirocollege Houthalen

SO

 

Door

Mathijs

VZW WICO

SO/
BuSO

Adviesraad Internaten *

Frans

Matthyssen

VZW Don Bosco Onderwijscentrum Oud-Heverlee

BaO/SO

 

Jan

Meers

VZW QRIOS Genk

VO

AV

Maggy

Nelissen

VZW KASOG Genk

SO

Adviesraad SO

Gerd

Beckers VZW Katholiek Basisonderwijs Tessenderlo BaO

 

Rudi

Pluymers

VZW Katholiek Onderwijs Halen - Herk-de-Stad

BaO/SO/BuO

 

Kathelijne

Van der Haegen

VZW Katholiek Basisonderwijs Borgloon

BaO

 

Jos

Vanden Boer

VZW Lommelse Katholieke Basisscholen

BaO

 

Georges

Vanoirbeek

VZW KASO Hasselt Kindsdheid Jesu - Sint-Jozef

SO

AV

Nicole

Verweyen

VZW KBO Beringen-Mijn

BaO

AV

 

     

 

 

  

* Jan Knoops, bestuurder van Vzw Katholiek Secundair Onderwijs Maaseik-Kinrooi zetelt ook in de Adviesraad internatien.

Documenten BOS

 

De documenten staan onder het menu 'Archief - Documenten BOS'.

Voor alle documenten (tot 2016) klik hier.