Comité Besturen Bisdom Hasselt (COBES Hasselt)

Algemeen

Het comité Besturen Bisdom Hasselt is een lokaal platform waar besturen belangrijke dossiers bespreken voor hun werking en de werking van andere besturen in Hasselt. Uit de leden van het comité besturen worden bestuurders afgevaardigd voor de verschillende  inspraakorganen van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Zij ondersteunt een doeltreffende werking op het lokale en centrale niveau.

Het Comité Besturen Bisdom Hasselt vormt een tussenschakel voor de doorstroming van informatie, enerzijds naar de lokale schoolbesturen en anderzijds vanuit de lokale schoolbesturen naar het Katholiek Onderwijs Vlaanderen, en voor de raadpleging van de besturen. Het heeft ook als taak bij te dragen tot de vorming en de begeleiding van de leden van de besturen.

De vicaris voor onderwijs is in zijn bisdom voorzitter van het comité. In het bisdom Hasselt wordt hij afgevaardigd door Pierre Colla, directeur DOd en coördinator van de schoolbesturen.

Alle besturen aangesloten bij het Katholiek Onderwijs Vlaanderen kunnen kandidaten voordragen voor en deelnemen aan de verkiezing van de leden, volgens een procedure die in elk bisdom afzonderlijk wordt bepaald. Naast de rechtstreeks verkozen leden zijn er ook enkele leden aangeduid door de vicaris voor onderwijs van het betrokken bisdom en door de verenigingen van de religieuzen. Het Comité Besturen Bisdom Hasselt heeft ook enkele personen van de pedagogische begeleidingsdienst opgenomen als adviseurs.

Er wordt, met het oog op een representatieve vertegenwoordiging, over gewaakt dat alle niveaus en vormen van onderwijs uitdrukkelijk vertegenwoordigd zijn in het Comité Besturen Bisdom Hasselt: basisonderwijs (BaO), secundair onderwijs (SO), hogeschoolonderwijs (HO), buitengewoon onderwijs (BuO), volwassenenonderwijs (VO) en internaten.

We stellen vast dat er nog onvoldoende vrouwelijke bestuurders deel uitmaken van ons comité. Zij zijn zeker welkom voor een nieuwe samenstelling in de toekomst. Wij doen hiermee een warme oproep naar kandidaten voor de volgende verkiezingen.

Contact

 Contactgegevens gedelegeerde voorzitter Comité Besturen Bisdom Hasselt:


Pierre Colla

Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 07 F. 011 26 44 09    e-mail: klik hier
 

 Contactgegevens secretaris Comité Besturen Bisdom Hasselt:


Jos Smets

Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt

T. 011 28 84 55   e-mail: klik hier

Afvaardiging

Volgende leden van het Comité Besturen Bisdom Hasselt vertegenwoordigen de schoolbesturen en internaten:

Voor het basisonderwijs:

 • Willy Croes, Diepenbeek BaO (lid Adviesraad BaO, lid Overlegforum Besturen en lid AV Katholiek Onderwijs Vlaanderen) 
 • Flor Vanroye, Sint-Truiden BaO
 • Frans Loyens, Tongeren BaO

Voor het secundair onderwijs:

 • Erik De Winter, Tongeren SO
 • Jos Merckx, Halen-Herk-de-Stad SO
 • Jan Schreurs, Bree, As Genk en Hasselt BaO en SO

Voor het buitengewoon onderwijs:

 • Josian Caproens, Diepenbeek BuO (lid Overlegforum Besturen, lid AV en RvB Katholiek Onderwijs Vlaanderen)
 • Lode De Geyter, Overpelt, Maaseik, SG BaO Beringen BuO (lid Adviesraad BuO, lid  Overlegforum Besturen)

Voor het volwassenonderwijs:

 • Paul Renier, Hasselt SO en Qurios VO (lid Overlegforum Besturen, VZ Adviescommissie VO, lid AV en RvB Katholiek Onderwijs Vlaanderen)

Voor het hoger onderwijs:

 • Francis Loyens, Hasselt en Lanaken SO (lid Adviesraad SO, lid Overlegforum Besturen)

Voor de internaten:

(nog in te vullen), Internaten (lid Adviescommissie Internaten, lid Overlegforum Besturen) 

Voor de Unie van de Religieuzen van Vlaanderen:

Georges Vanoirbeek, Hasselt BaO en SO (lid Overlegforum Besturen)

E.P. Frans Matthyssen, Hechtel, Helchteren en Genk Don Bosco SO (lid Overlegforum Besturen, lid AV en RvB Katholiek Onderwijs Vlaanderen, lid Bureau Besturen)

Voor de pedagogische begeleiding:

 • Johan Briers, PB BuO
 • Jeannine Kellens, PB SO

Voor het Vicariaat Onderwijs:

 • Jos Vanden Boer Lommel BaO

Voorzitter en secretariaat:

 • Jos Smets, secretaris
 • Pierre Colla, gedel. voorzitter COBES Hasselt (lid Adviesraad BaO, lid Overlegforum Besturen, lid Vlaanderenbreed Overleg Ankerfiguren Bestuur & Organisatie, lid Vlaanderenbreed Overleg BOS, lid beleidscel Katholieke Dialoogschool, coördinator besturen Hasselt)
 • Jaak Janssen, voorzitter (vicaris voor onderwijs Bisdom Hasselt).

Documenten BOS

De documenten staan onder het menu 'Archief - Documenten BOS'.

Voor alle documenten (tot 2016) klik hier.

Agenda COBES

Ga hier naar de agenda van de vergaderingen COBES Hasselt.