Welkom om de website van de Diocesane Dienst Schoolbesturen (DDS)

Jaarvergadering schoolbesturen

 
Het Comité Besturen Hasselt (COBES) en Katholiek Onderwijs Vlaanderen nodigen u uit op hun jaarvergadering die ONLINE via ZOOM zal doorgaan op donderdag 18 juni 2020 vanaf 19.00 uur.
 
Met het ongewone einde van een bewogen schooljaar in zicht, richten we ons heel specifiek tot onze besturen met een uitnodiging voor een diocesane zoom-meeting. In onderling overleg hebben de bisschoppelijk gedelegeerden en de ankerfiguren voor besturenwerking besloten om in elke regio een video-overleg ‘vanuit uw kot’ te organiseren met twee actuele agendapunten:
 
• Het einde van het huidige schooljaar en de heropstart van het volgende schooljaar, in coronatijden.
• Het kerntakendebat van Katholiek Onderwijs Vlaanderen door de bril van de schoolbestuurder.
 
Voor het eerste punt organiseren wij een eenvoudige online bevraging, waaraan u hier gemakkelijk kunt deelnemen. (Deze is vanaf 15 juni afgesloten).
Alvast hartelijk dank voor uw deelname aan deze bevraging. Wij leggen uw vragen dan voor aan directeur-generaal Lieven Boeve, die deelneemt aan het overleg.
 
De directeur-generaal zal aansluitend zorgen voor de inhoudelijke insteek bij het tweede agendapunt (kerntakendebat), waarna u zowel live als via de chat de gelegenheid krijgt om vragen te stellen.  
 
In de Nieuwsbrief van 4 juni ontvangt u de link voor de meeting.
U kan reeds inloggen vanaf 18:50 uur. 
Heb je geen (ingebouwde) webcam? Geen nood, u kunt perfect aansluiten. 
 
Om de vergadering vlot te laten verlopen, geven we u ook de vuistregels mee om een online vergadering tot een goed einde te brengen.
Indien u niet aan het woord bent, zet u uw microfoon uit.
Een vraag stellen doet u door in de chat deze beknopt te noteren.
Nog meer dan anders verwoordt u de tussenkomsten kernachtig.
 
Uitkijkend naar uw inhoudelijke inbreng in een zinvolle ontmoeting …
 
Namens COBES Hasselt
Francis Loyens                                                            Pierre Colla
Bisschoppelijk Gedelegeerde voor onderwijs                 Coördinator schoolbesturen
Voorzitter COBES Hasselt                                            Ankerfiguur Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Jaarvergadering documenten

De presentatie SG en BOS van de jaarvergadering downloaden.

Alle filmfragmenten bekijken:

Drie verschillende bestuurders delen hun ervaringen over bestuurlijke optimalisering en schaalvergroting (BOS) van schoolbesturen aan de hand van drie vragen:

 Vraag 1: Met welke bekommernissen werden jullie tijdens het BOS-traject geconfronteerd en hoe zijn jullie ermee omgegaan?

J. Verduyckt, coördinerend directeur basisonderwijs KOHZ 

R. Pluymers, bestuurder KOHH

N. Verweyen, ondervoorzitter KOBeL

Vraag 2: Welke zijn voor u de sterke troeven die de omschakeling naar een BOS-bestuur heeft opgeleverd?

J. Verduyckt, coördinerend directeur basisonderwijs KOHZ

R. Pluymers, bestuurder KOHH 

N. Verweyen, ondervoorzitter KOBeL

Vraag 3: Welke aanbevelingen willen jullie geven aan uw collega-bestuurders die overwegen om een BOS-traject aan te gaan?

J. Verduyckt, coördinerend directeur basisonderwijs KOHZ

R. Pluymers, bestuurder KOHH

N. Verweyen, ondervoorzitter KOBeL

 

Contact

 Pierre Colla

 Coördinator schoolbesturen katholiek onderwijs
 Ankerfiguur Katholiek Onderwijs Vlaanderen Regio Limburg
 
 T. 011 26 44 07    F. 011 26 44 07     e-mail: pierre.colla @ dodhasselt.be  

 Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt    

 

vacatures

  • Het schoolbestuur VZW KOBeL, Bogaarsveldstraat 13, 3580 Beringen zoekt een voltijds directeur basisonderwijs met ingang van 15 augustus 2020 voor haar school in Lummen. Kandideren kan tot 20 juni 2020. Je vindt hier de vacature.
  • Het Schoolcomité Vrije Basisschool Alken-Ulbeek vzw werft een voltijds directeur basisonderwijs (m/v) aan voor indiensttreding op 1 september 2020. Kandideren kan tot 17 juni 2020. Je vindt hier de vacature.
  • De scholengemeenschap Vrije Basisscholen Maasmechelen-Noord  zoekt een halftijds vrijgesteld directeur coördinatie-  scholengemeenschap. Kandideren kan tot 29 juni 2020. Je vindt hier de vacature en hier de functiebeschrijving.
  • Het vzw Don Bosco Onderwijscentrum zoek een voltijdse directeur basisonderwijs voor haar basisschool De Zandkorrel in Hechtel. Kandideren kan tot 29 mei 2020. Je vindt hier de vacature.
  • Met ingang van 1 september 2020 stelt de VZW Katholiek Basisonderwijs Hamont-Achel het ambt van directeur basisonderwijs vacant in de Vrije Basisschool ‘De Achellier’.  Kandideren kan tot 19 juni 2020. Je vindt hier de vacature.

Schoolbesturen die hier een vacature wensen te plaatsen en deze wensen te versturen naar alle scholen nemen contact op via e-mail met Pierre Colla, coördinator schoolbesturen (DDS)