De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon basisonderwijs (DPCC-BaO)