De Diocesane Plannings- en Coördinatiecommissie
van het gewoon en buitengewoon secundair onderwijs (DPCC-SO)