HIVO HASSELT 

 


HIVO VERLEGT
JE GRENZEN

 
Werk jij in het kleuter-, lager of secundair onderwijs?
Heb je enige ervaring als leerkracht en ben je op zoek naar een degelijke vorming op professioneel én persoonlijk vlak?

Misschien heb je een nieuwe drive nodig? Zoek je antwoorden op vragen over je leerlingen, het beleid van je school ? Wil je je visie op leren en onderwijzen verbreden? Wil je deskundiger worden in je job? Je vlakke loopbaan doorbreken en groeien? Of jezelf gewoon als mens verrijken, aan zelfvertrouwen winnen?

De opleiding staat open voor elke leerkracht die zijn blikveld wil verruimen.

Dan is onze HIVO-opleiding een uitgelezen kans!

Nieuw(s)

 

Nieuwe Start HIVO-cyclus Hasselt

 

De nieuwe opleidingscyclus van HIVO Hasselt is gestart in september 2018.
Je kan je wel nog inschrijven op een lijst van kandidaten voor een nieuwe cyclus.
Indien er voldoende kandidaten zijn, sturen wij een uitnodiging naar al deze geïnteresseerden voor een informatienamiddag.
                                           

Wat is HIVO

 

HIVO biedt een brede vorming op professioneel, persoonlijk en maatschappelijk vlak.

Het doel is meesterschap in leraarschap te verwerven met een nieuw en ruimer engagement dat het klasniveau kan overstijgen in interne begeleidende en/of leidinggevende opdrachten.

Via een persoonlijk, langdurig en intensief leerproces beoogt deze opleiding het verdiepen en verbreden van alle competenties van de leraar. Daardoor ontstaat een nieuw perspectief, een hernieuwd en gefundeerd gevoel van competentie.

Een degelijke vorming vraagt tijd, inzicht verwerven, iets uitproberen en daarna weer bijsturen, in gesprek gaan met anderen, ... Je leert je eigen grenzen kennen én verleggen in functie van levenslang leren.

Jouw leerproces staat centraal.


HIVO heeft aandacht voor “samen leren”. Een groep die samen leert, ieder op zijn eigen manier, in dialoog met elkaar, dat is heel krachtig.


HIVO sluit aan bij de actuele inzichten uit onderwijs en vorming.

Geen inhouden die je moet blokken, maar een opleiding vanuit jouw ervaring, getoetst aan hedendaagse kaders en inzichten en gericht op jouw praktijk.  

 

 

Opbouw

 

De volgende HIVO-opleiding bestaat uit drie jaren die loopt van januari 2018 tot december 2020:

- januari 2018 – december 2018: hoger opvoedkundige studiën
- januari 2019 – december 2019: hoger opvoedkundige studiën: vakmanschap
- januari 2020 – december 2020: hoger opvoedkundige studiën: meesterschap

Elk cursusjaar bestaat uit drie leerwegen: de leergroep, de inhoudelijke modules en het zelfstandig en coöperatief leren.

- de leergroep: kernwoorden zijn hier persoonlijk leerproces, groepsproces, vanuit ervaring, gelinkt aan theoretische kaders. Er zijn drie weekends per jaar, telkens van vrijdagavond tot zondagmiddag.
 

- de inhoudelijke modules: vertrekken vanuit een thema en theoretisch kader dat gelinkt wordt aan eigen ervaring. Er zijn drie modules per jaar van telkens 6 sessies (van drie uur). 

Evaluaties worden gehouden na elke module.

• jaar 1: over leren, over kwaliteit, over identiteit 

• jaar 2: kijken naar en omgaan met verschillen, kijken naar organisaties, over opvoeden  

• jaar 3: in gesprek met onderwijsverantwoordelijken, leiding geven aan processen binnen de organisatie, professionaliteit


- het zelfstandig en coöperatief leren gebeurt via intervisie, literatuur, praktijkopdrachten en actieonderzoek.

Klik hier voor een schematisch overzicht van de opbouw van deze opleiding. 

De lessen vinden plaats op woensdagnamiddag (13.30u – 16.30u) en/of zaterdag (09.00u – 16.00u) in de lokalen van de Diocesane Onderwijsdiensten Hasselt, Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt. 

De weekends gaan door in Kasteel Mariagaarde Hoepertingen.  

Diploma

 

Na het tweede jaar, HIVO vakmanschap,
bekom je het Getuigschrift Hoger Opvoedkundige Studiën (GHOS) 
en na het derde jaar, HIVO meesterschap,
behaal je het Diploma Hoger Opvoedkundige Studiën (DHOS).

Zowel het getuigschrift als het diploma geven recht op een weddetoeslag voor wie in het basis- of secundair onderwijs werkt (behalve voor wie in een bevorderings- of selectieambt werkt: directeur, inspecteur, ...).

Wie het getuigschrift (GHOS) behaalt, heeft recht op een bijwedde van 506 euro op jaarbasis. Voor een diploma (DHOS) is dat 675 euro. Je vraagt deze speciale vergoeding aan via je schoolsecretariaat aan het werkstation.