jaarthema 2016-2017

 

Op 31 mei 1967 werd het bisdom Hasselt opgericht en op 8 juli van datzelfde jaar werd Mgr. Heuschen geïnstalleerd als de eerste bisschop. Daarom wordt het werkjaar 2016-2017 voor ons bisdom een feestjaar. Onze bisschop koos als algemeen jaarthema voor dit jubileumgebeuren de titel:

GEEN DOLERS MAAR PELGRIMS

Deze woorden komen uit een toespraak van paus Franciscus: "Christenen zijn niet op de dool, maar altijd onderweg."

Voor het onderwijs is er een baseline, onder deze titel:

Zien waar het vuur brandt

Het bijbelverhaal bij dit nieuwe jaarthema is: "De roeping van Mozes" uit Ex. 3, 1-8.

Mozes, de Hebreeuwse jongen die opgroeit aan het hof van de Farao, komt op voor een volksgenoot, maar hij vermoordt daarbij een Egyptenaar en moet vluchten. Hij zwerft doelloos rond.
De roepingservaring maakt van Mozes weer een pelgrim! Hij moet op weg gaan, terug naar Egypte. En die weg heeft een doel: zijn volk wegleiden uit slavernij naar vrijheid.
Door die eervaring is het alsof Mozes zelf in brand staat.
En zoals die braamstruik het vuur en de warmte van God uitstraalt, zo gaat hij ook doen.

Wie is vandaag de Mozes in onze school of klassen?
Hoe gebeuren ontmoetingen in onze school?
Wanneer voelt een ontmoeting als een Godsontmoeting?
Wat is mijn 'heilige grond'?
Hoe kan ik in lichterlaaie staan?
Waar brandt het vuur in onze school?

God,

soms voel ik U.

Soms voel ik U in mijn hart.

Soms hoor ik U.

Soms hoor ik U i mijn gedachten.

Soms zie ik U.

Soms zie ik U in andere mensen.

God,

blijft U bij mij?

Want

wanneer U bij mij bent,

dan denk ik anders.

Dan voel ik anders.

Dan luister ik anders.

Wanneer U bij mij bent

dan vind ik de weg.

(gebed van Fleur, alyssia en Britt - 11 jaar)

 

Karin Mensch

Dienst pastoraal in de basisschool
Bisdom Hasselt