jaarthema 2017-2018

Een nieuw jaarthema?

Ja en nee…

Vorig jaar: het beeld van de weg en ‘zien waar het vuur brandt’.

Dit jaar: verder op deze weg,
om gelovige spiritualiteit een plaats te geven in onze school.
Meer dan ooit heeft onderwijs vandaag behoefte aan bezieling, in-spiratie, aan ‘zin’.

 

Een weg dus die verdergaat.

JE BENT BEMIND. JE BENT GEROEPEN.


Voor dit thema vonden we inspiratie in een mooi verhaal uit de oude Bijbel dat al duizenden jaren lang telkens opnieuw verteld wordt.

1 Samuël 3, 1-10

 

Het was nacht… 

Een woord van God werd in die tijd niet veel gehoord. Een jongen, Samuël, lag te slapen in het heiligdom waar hij dienaar was. Het was nacht. 

Maar de lamp van God brandde nog…

Hoewel het leven voor de mensen in het land niet goed was, omdat priester Eli en zijn zonen dingen deden die naar Gods woord verkeerd zijn.

 

Samuël sliep onrustig. (Wie zal ik worden? Wat gaat er gebeuren? Wat zal ik doen?) Het was alsof een stem hem aansprak van binnen. Hij hoorde zijn naam: ‘Samuël’…

Samuël stond op en ging naar Eli die wat verderop te slapen lag.

‘Hier ben ik. U hebt mij geroepen?’
‘Nee’, zei Eli, ‘ga maar terug slapen’.

Samuël ging weer liggen.


Maar opnieuw hoorde hij die roepstem. En hij terug naar Eli.

‘Hier ben ik.U hebt mij geroepen?’
‘Nee, mijn jongen’, zei Eli weer, ‘ga maar slapen’.

 

Hetzelfde gebeurde nog een derde keer. Toen begreep Eli wat er gaande was: dat het de Heer was die Samuël aansprak. ‘Als je weer wordt geroepen, Samuël, antwoord dan: spreek, Heer, ik luister’.

En Samuël ging opnieuw slapen.

God kwam bij Samuël aanwezig. En nu hoorde hij zijn naam noemen, twee maal:
Samuël, Samuël…

 

‘Spreek, Heer, ik luister’.

 

Dat elk kind,

elke leerkracht,

elke medewerker,

elke ouder
zich bemind mag weten.
Dat we ons geroepen
weten om school
te zijn, te worden
voor de toekomst