VORMINGSAANBOD 2016-2017 KLEUTER- EN LAGER ONDERWIJS

Schoolbeleid

- Traject: Onze school heeft een eigenheid! Samen werken aan profilering van identiteit en opvoedingsproject

- Werkvormen om het nieuwe leerplan te implementeren (21/02 VM) (VOLZET)

- Werkvormen om het nieuwe leerplan te implementeren (21/02 NM) (VOLZET)

- Werkvormen om het nieuwe leerplan te implementeren (22/02 VM) (VOLZET)