Algemeen
Pedagogische begeleiding basisonderwijs kiest voor drie wegen van begeleiden:

1 Vraaggestuurde begeleiding

Een specifieke vraag, gekoppeld aan de schooleigen prioriteit, is uitgangspunt voor een begeleidingstraject dat het schoolteam en de pedagogisch begeleider samen afleggen.

Deze begeleidingsvraag resulteert in een begeleidingsovereenkomst.

2 Verzekerd aanbod

De pedagogische begeleiding biedt vorming, informatie en begeleiding over thema’s die voor de Koepel van het Katholiek Onderwijs, voor de overheid, voor Inspectie-begeleiding RK Godsdienst en voor de Pedagogische Begeleiding Basisonderwijs Hasselt prioritair zijn.

3 Advies en consult

De school heeft een concrete vraag. De pedagogisch begeleider kan informatie geven, suggesties doen of gewoon klankbord zijn.

Organisatorische opties:

  • Pedagogisch begeleiders kunnen over scholengemeenschappen heen ingezet worden. De aanvraag hiervoor gebeurt via de schoolbegeleider of via de hoofdbegeleider. De schoolbegeleider is de eerste contactpersoon.
  • Aan het einde van elk schooljaar wordt aan iedere directeur de mogelijkheid geboden om een begeleidingsgesprek te voeren. Ervaring leert ons dat dit gesprek het beste plaatsvindt samen met een relevante vertegenwoordiging van het schoolteam, bijvoorbeeld in het kernteam.
    In dit overleg kan gereflecteerd worden over de voorbije begeleidingsondersteuning. Sterkten en zwakten in de prioriteitenwerking kunnen besproken worden. De prioriteiten voor het volgende schooljaar worden uitgezet. Reflecteren en anticiperen zijn hierin belangrijke ‘werk’woorden.

In dit gesprek kunnen afspraken gemaakt worden voor begeleidingsondersteuning door de schoolbegeleider of door een expertisebegeleider.

  • De pedagogische begeleidingsdienst vindt het van groot belang om directeurs te betrekken bij conceptvorming en uitbouw van haar werking. Hiervoor werd de Diocesane Stuurgroep Directeurs (DSD) opgericht. In dit overleg zijn, naast gerekruteerde directeurs uit de DWD, directeurs uit module 1, 2 en 3 van de opleiding ProfS afgevaardigd.
  • De Diocesane Werkgroep Directeurs (DWD) bestaat uit een gemandateerde directeur per scholengemeenschap. In dit overlegplatform is wederzijdse informatiedoorstroming en feedback vanuit het werkveld belangrijk.
  • Overleg met directeurs van een bepaalde regio of binnen scholengemeenschappen gebeurt op vraag van directeurs. Hierover kunnen afspraken worden gemaakt met de schoolbegeleider.