Vormingsaanbod Officieel Onderwijs Rooms Katholieke Godsdienst BaO Jaarprogramma 2021-2022

 

Je vindt het vormingsprogramma en de inschrijvingsmodule op onze nieuwe website: