werkplan

Werkplan Rooms-katholieke Godsdienst
voor het Katholiek Kleuteronderwijs in Vlaanderen


 

 

 

 

levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling bij kleuters

 

Kleuters kansen geven voor levensbeschouwelijk-godsdienstige ontwikkeling

voorbeelden van componentenschema's

Voorbeelden van componentenschema's bij de uitwerking van een BC

Maak je keuze door te klikken op een BC