Welkom op de site van

 

Inspectie-begeleiding Rooms Katholieke Godsdienst 

Basisonderwijs

 

 Tulpinstraat 75, 3500 Hasselt

T. 011 26 44 08 F. 011 26 44 09

E-mail: klik hier

 

JE VINDT ONS VOORTAAN OP ONZE NIEUWE SITE

 

Nieuw(s)

  • Aanbod van studiedagen en personeelsvergaderingen in de school: klik hier
  • PV/PS: Godsdienst in ZILL: klik hier
  • Het vormingsaanbod RKG voor het katholiek basisonderwijs: klik hier
  • Het vormingsaanbod RKG voor leermeesters in het officieel onderwijs: klik hier
  • modellen om zelf een PV godsdienst op te zettenklik hier
  • KLEUTERONDERWIJS: voorbeelden van componentenschema: klik hier
  • U kan uw mandaat voor RKG enkel nog ONLINE AANVRAGEN!: klik hier
    Voor meer informatie: klik hier.
  • In de klas kinderen helpen voorbereiden op hun eerste communie: klik hier

Online melding vervanging

Online melden van een interimleerkracht met RKG in de opdracht.

Klik hier om de online melding te starten van een leerkracht met RKG in zijn opdracht.

 

Mandaat RKG aanvragen

U kan enkel nog uw mandaat online aanvragen!

Elke leraar die rooms-katholiek godsdienstonderricht wenst te geven dient daartoe de toestemming te krijgen van de plaatselijke bisschop, in deze vertegenwoordigd door zijn bisschoppelijk gedelegeerde voor het onderwijs. Dit geldt ook voor klastitularissen in het katholiek basisonderwijs met enkele lestijden r.-k. godsdienst.
De leraar dient daartoe vooraf een aanvraag in bij het vicariaat onderwijs.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 is de procedure voor het aanvragen van het mandaat voor alle bisdommen van Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel dezelfde en volledig digitaal.
Zij verloopt via een website die op 20 augustus 2019 actief wordt.
In de tussentijd worden geen mandaten meer verleend. 

Vanaf 20 augustus 2019: Klik hier om de online aanvraag voor het mandaat RKG in te vullen: eerst registeren, daarna mandaat aanvragen.

 

RKG